Magyar Allamvasutak

gegr.

 

 

Return80 - MAV2 - MAV Eszaki23 -MAV Sicherheit3 - Szechenyi-Hegyi18 - Munkavedelem3 - Közös Ügyünk33 - Utasellato5 - Wasteels

 

 

 

 

2003-YES

2002- YES

2002 -YES

2001

2000-YES

2000-YES

 

 

 

 

1999-YES

1998-YES

 

 

 

 

1993-YES

1992-YES

1992-YES

1991-YES

1991-YES

1991-YES

 

1990-YES

1990-YES

1989-YES

1988-YES

1987-YES

 

1986-YES

1986-YES

1986-YES

1985-YES

1985-YES

1985-YES

 

1984-YES

1984-YES

1984-YES

1983-YES

1983-YES

 

 

1982-YES

1982-YES

1981-YES

1981-YES

1981-YES

 

 

 

1980-YES

1980-YES

1980-YES

1980-YES

 

 

 

 

 

1979-YES

1979-YES

1979-YES

 

 

 

1978-YES

1978-YES

1978-YES

1978-YES

1977-YES

1977-YES

 

1976-YES

1976-YES

1976-YES

1976-YES

1976-YES

1976-YES

1976-YES

1976-YES

1976-YES

1976-YES

 

 

 

 

1975-YES

1975-YES

1975-YES

 

 

 

 

1974-YES

1974-YES

1974-YES

1974-YES

1974 - YES

 

 

1973-YES

 

 

1972-YES

1972-YES

1972-YES

1972-YES

1972-YES

1972-YES

1972-YES

1972-YES

 

 

 

1972

1972

1972

 

 

 

1971-YES 

1971-YES

1971-YES 

1971-YES 

1970-YES

1970-YES

 


Copyright 2003 by Norbert Dorn.
All Rights Reserved.